2020-2021 Lien Magerman

Coördinator Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw

Hun beginsituatie:

De Kinderrechtencoalitie moest, onder grote tijdsdruk, een nieuw beleidsplan opleveren voor de komende vijf jaren. Bovendien worstelde deze netwerkorganisatie al geruime tijd met de interne werking.

Onze interventie 

Een gebalanceerd en helder beleidsplan, participatief ontwikkeld met verschillende stakeholders. Hierbij heeft Teamspeler de volgende zaken toegepast:

  1. Missie en Visie Herontwerp
  2. Omgevingsanalyse (DESTEP methodiek)
  3. Interne en externe stakeholdersbevraging
  4. SWOART-analyse
  5. Strategiebepaling
  6. Doelstellingenkader met acties, indicatoren, budgetten


In dit beleidsplan heeft Teamspeler, de strategische doelstellingen uitgewerkt om de uitdagingen op vlak van de interne werking van deze netwerkorganisatie te finetunen.

Het belangrijkste onderdeel daarvan wordt momenteel gefinaliseerd: heldere kernprocessen én ondersteunende processen met daarin duidelijke rollen en taken van alle stakeholders in de netwerkorganisatie.

Hun huidige situatie:

Het nieuwe beleidsplan is goedgekeurd door de administratie en wordt momenteel uitgevoerd. De feedback van alle stakeholders, in het bijzonder van de voorzitter en coördinator, is dat de fundamenten positief evolueren. De Kinderrechtencoalitie is aan het groeien in ledenaantal en weet beter dan voorheen hoe ze haar kerntaken, kwalitatief wil en kàn uitvoeren dankzij een heldere rolverdeling van verantwoordelijkheden.