2021 Jochen Roef

CEO Traicie (collaboration with Teamspeler)

Hun beginsituatie:

Traicie nodigde Teamspeler uit voor een gesprek met Jochen Roef (CEO)om te debatteren over HR Tech en DEI. We spraken over de reële impact van BIAS (vooroordelen) in HR Tech en andere vormen van Machine BIAS. De visie van Teamspeler, dat we samen het beste uit technologie en mensen kunnen halen om de BIAS bij mensen én machines aan te pakken, sloot volledig aan op de visie van de CEO. In samenwerking met Amazon, doet Jochen Roef een wereldwijd onderzoek om de datasets waarop Traicie draait, DEI proof te maken.

Onze interventie 

We besloten een interactieve webinar te doen over HR Tech en Menselijke BIAS. We maakten samen een video:

Meer dan 100 mensen uit het bedrijfsleven schreven zich in om deze webinar te volgen waarin we in break-out rooms met de deelnemers dieper ingingen op vragen als:

  1. Kan HR Tech de menselijke BIAS oplossen?
  2. Waarom is het belangrijk voor uw bedrijf dat u hierover nadenkt?
  1. Wat hebben classificatie systemen hiermee te maken en waarom dienen we die te herevalueren?

Hun huidige situatie:

We maken plannen om terug te collaboreren en ons webinar in verschillende talen aan te bieden met relevante extra’s. We delen dezelfde visie en zijn een grote meerwaarde voor elkaar. Dit is het soort samenwerkingen waar Teamspeler voor staat zowel voor klanten als collega’s.