2019-2020 Stijn Croes

Directeur Directie Controle en Beschikbaarheid Actiris

Hun beginsituatie:

Met meer dan 50 medewerkers voor 1 operationeel manager, was er onvoldoende efficiëntie in hun werkprocessen, dit was niet bevorderlijk voor de werking en het welzijn van de medewerkers.

Onze interventie (ft. Kaat Boon, voormalig ‘Senior Consultant bij ODS’)

We hebben, na participatief onderzoek, een oplossing gevonden in teamverband. Prioritair was: pijnpunten scherp krijgen en de uitvoering van een grondige analyse vanuit verschillende perspectieven. 3 facetten waren essentieel:

  1. Hervorming van het operationeel management
  1. Werken in kleinere units die volledige kernprocessen kunnen uitvoeren
  1. Helderheid krijgen in rollen en interne werkgroepen

Deze facetten hebben we uitgetest in een pilootfase. Gedurende een maand pasten we de scrum-methode toe om samen met het personeel, negatieve invloeden te schrappen en positieve methodes te optimaliseren.

Hun huidige situatie:

De manier van werken in kleinere teams, aangestuurd door een operationeel manager, is aan het normaliseren. De focus: maximale kwaliteit van de dienstverlening naar werkzoekenden.